Rules (pravidla)

Judge:
Ninjagon – paladin – Motion

Second Judge:
McLobo – paladin – Motion

Assistant:
Jemen – warrior – Motion

Camera:
Kuroneko – priest – Motion
Keonax – warrior – Motion
Kabub – warlock – Motion

-------------------------------------------------------------------------------------------

In the wild land of Khaz Modan, in the icy hills of Dun Morog, on the route between great fortrest Ironforge and cursed Gnomeregan, there is frozen place called Iceflow Lake, land of snow wolfs. This quiet, silent place will become battlefield, where blood flows …

Information:

Motion Grand PvP Tournament in duels will start on Monday 17.04.2006: 19.00 GMT+1 at Iceflow Lake, Dun Morog. It is Aliance teritory and we are very sorry that horde players cannot participate in this type of tournament, but you all are welcome as spectators.
There can be maximum of 40 players in the tournament.
Main Judge is Ninjagon, PvP officer of Motion guild and his assistants, who will také care of duels, tournament rules and fair play.
Tournament result will be presented at official Drak’thul forum page, including screenshots, exclusive video and reward for the „Champion of the Aliance“.

Registration rules:

- lvl 60 aliance character on World of Warcraft server Drak’thul
- entrance payment 5 gold to the main Judge (all golds will be redistributed to the finalists)
- only one real player with one main character can participate in tournament (no alts, etc.)
- everyone who pays entrance payment must be ready during the whole tournament (no waiting for AFK,disconnect, etc.). After entrance payment no one will get 5 gold back from Judge.

Tournament rules:

- duel starts when main Judge yells „/charge“
- in the beginning of duel every character can have only self buffs and effects (external buffs like Onyxia, Hakkar or buffs from other players, or usable items and poitons are not allowed).
-
EDIT: during the duel you CANNOT use health or mana potions and flasks ( [Flask of the Titans] , [Greater Shadow Protection Potion] and similar nonclass buffs)
- in the beginning and during the fight any actions from other players except duelers and Judge are not allowed
- escape during duel is considering like lose of that duel
- The Judge has the rights to kick anytime and anyone, who will break the tournament rules.

Tournament system:

Classic tree tournament, where fighters will be distributed by Judge into 5 person groups in raid and 2 fighters from different groups will fight together until one of them has 2 victories. The one who wins 2 times will go to next part of Tournament. Final match is designed for 3 times victories. Defeated finalist will get 1/4 of all golds. The winner will get rest of all golds, the title „Champion of the Aliance“ and a special reward from Judge.

Bonus Superfight:

Befor final Match, there will be the Superfight:
Ninjagon (Judge) Vs Jemen (Main Target of Motion guild – specially for this day PvP specced).
The looser will sing a long song to the whole Team Speak during difficult raid encounter.

-------------------------------------------------------------------------------------------

V drsné krajině Khaz Modanu, v mrazivých horách Dun Morog, na cestě mezi velkolepou pevností Ironforge a proklatým pokořeným Gnomereganem, jest zamrzlé jezero Iceflow Lake, obývané sněžnými vlky. Toto klidné a tiché místo se v brzy stane bitevním polem. Po třpytivé jinovatce blyštícího se ledu poteče krev …

Informace:

Motion Grand PvP Tournament v duelech začíná na velikonoční pondělí 17.04.2006 v 19.00 GMT+1 na jezeře Iceflow Lake v Dun Morogu. To je Alianční zóna, za což se omlouváme hráčům Hordy, neboť se nebudou moci tohoto turnaje zúčastnit, ale všichni jsou vítání jako diváci. Maximální limit zůčastněných je z organizačních důvodů 40.
Hlavní rozhodčí – soudce je NInjagon, PvP officer z gildy Motion a jeho asistenti, kteří se z pochopitelných důvodů nebudou moci účastnit vlastních bojů, ale budou pomáhat s organizací a dohlížet na fair play. Výsledky turnaje budou prezentovány na officiální stránce serveru Drak’thul, spolu s odkazy na obrázky, video a odměny pro „Champion of the Aliance“.

Přihlašovací podnímky:

- Lvl 60 aliance charakter na serveru Drak‘thul
- zaplacen vstupní poplatek 5g organizátorům (platí se až na místě před invite do raidu, veškeré prostředky si odnesou finalisté turnaje).
- účastnit se může pouze jedna reálná postava jednoho hráče (není povoleno účastnit se s více postavami, alty apod.)
- každý kdo zaplatí vstupní poplatek tím stvrzuje, že je v plné míře připraven se účastnit celého turnaje. Na případné reklamace, AFK, disconnect apod. nebude později brán zřetel a svoje peníze zpět již nedostanete, nelze jinak.

Pravidla turnaje:

- duel začíná v okamžiku, kdy k tomu soudce vyzve pomocí „/charge“
- na začátku duelu smí mít postava na sobě pouze své vlastní buffy a efekty, dle svého povolání (není povolen žádný externí efekt, buff od jiného povolání, Onyxia buff, flašky, potiony apod.).
-
EDIT: v průběhu souboje jsou zakázány health nebo mana potiony a flašky ([Flask of the Titans] , [Greater Shadow Protection Potion] a podobné externí buffy)
- na začátku ani v průběhu duelu není povolen jakýkoliv zásah třetí osoby (hráče) kromě soudce
- útěk z duelu je automaticky pokládán za prohru
- soudce turnaje má právo ve zvláštních případech (porušení pravidel, AFK, disconnect, maření turnaje,..) libovolného účastníka z turnaje kdykoliv vyloučit.

Systém turnaje:

Klasický vyřazovací systém, kdy budou bojovníci rozčleněni do 5-ti členných družin v raidu a vždy 2 družiny budou spolu ve dvojicích bojovat tak, aby pokud možno proti sobě bojovala různá povolání, systémem 2 vítězných duelů. (Pokud bude výsledek duelu 1:1, to jest nerozhodný, rozhodne třetí duel). Takto se postupuje až do finále, které je na 3 vítězné duely. Poražený účastník finále si odnese 1/4 vybraných zlatých. Vítěz získá titul Šampion, všechny ostatní zlaté a zvláštní, speciální tajnou odměnu (čili všechny vybrané zlaté se rozdělí ve finálním boji).

Bonusový souboj:

Před začátkem finálního souboje se odehraje bonusový souboj:
Ninjagon (soudce) proti Jemen (MT gildy Motion – speciálně pro tento den PvP specced).
Ten kdo prohraje bude donucen zazpívat dlouhou píseň pro celý Team Speak během náročného raidu .